Historie města Litomyšl

Připravili jsme pro Vás krátké čtení o historii města Litomyšle.

První zmínky o malebném městě Litomyšl, které se nachází v krásné přírodě podhůří Českomoravské vrchoviny, jsou datovány již k roku 981, kdy zde tady stálo slavníkovské hradiště, které střežilo důležitou obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Po vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou přechází Litomyšl do majetku rodu Přemyslovců. První písemné zmínky ovšem pocházejí až z počátku 11. století, kdy tady údajně kníže Břetislav II. založil kostel či řádový dům benediktinů. 

Litomyšl městem...

V polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přesunul řád premonstrátů a klášter byl nazván Hora olivetská.Klášter postupem času získal na důležitosti a mezi zlomový rok Litomyšle patří letopočet 1259. Tehdy král Přemysl Otakar II. udělil Litomyšli městská práva. Mezi důležitou událost také náleží rok 1344 - zřízení litomyšlského biskupství. Za husitských válek se město dostalo pod kontrolu husitů. Ti Litomyšl značně zplenili a král Zikmund se rozhodl zubožené městečko předat do rukou Kostkům z Postupic.

Kostkové se výrazným způsobem zasloužili nejen o rozkvět Litomyšle, ale i celého okolí. V samotném městě byla založena nová čtvrť - Nové město. Kostkové podporovali Jednotu bratrskou a přistěhovalectví. Díky tomuto faktu se Litomyšl stala centrem Jednoty bratrské, sídlil zde bratrský biskup a tiskárna. Roku 1547 bylo panství Bohuši Kostkovi z Postupic zkonfiskováno za účast v nezdařeném odboji proti císaři Ferdinandovi I. O rok později byl na panství obnoven zákaz bratrství a jeho příznivci museli opustit panství a celé království.

Pánem na Litomyšli se stává Vratislav z Pernštejna, který se rozhodl si v Litomyšli postavit reprezentativní renesanční zámek. Jeho stavba byla zahájena roku 1568 a trvala dlouhých 13 let. Projekty byly svěřeny italskému architektovi Giovannimu Battistovi Aostallimu a o sgrafitovou výzdobu se postaral Šimon Vlach. Pernštejnové své panství rekatolizovali a očistili od bratrství. Poslední majitelka z rodu Pernštejnů Frebonie přivedla do města řád piaristů. Těm byl postaven klášter s kostelem na místech Nového města, které bylo zničeno během Třicetileté války.

Trautmannsdorfové...

Od roku 1649 vládnou Litomyšli Trautmannsdorfové, kteří se především zasloužili o výstavbu nového piaristického kláštera, kterou provedl pražský stavitel František Maxmilián Kaňka dle plánů G. B. Alliprandiho. Komplex byl dostaven roku 1722. Klášter znamenal definitivní tečku za Jednotou bratrskou a rovněž potvrdil dokončení rekatolizace.18. století nebylo pro Litomyšl příliš šťastné. Město postihlo několik požárů /nejvýznamnější 1775, dále 1814/. Díky vysokému množství ohňů se po celém Českém království rozšířilo rčení: „Hoří to jako Litomyšl!“. Město bylo také vyčerpáno katastrofickými povodněmi - 1781 - a mnohými válečnými ztrátami. Ovšem požár roku 1775 znamenal pro nové majitele panství Litomyšl, 

Valdštejn - Vartenberky, impuls pro rozsáhlé přestavby zámku a jeho okolí. V této době bylo například zbudováno i zámecké divadlo, kde své hry hrávali i litomyšlští ochotníci. Roku 1824 se v zámeckém pivovaře narodil významný český hudební skladatel Bedřich Smetana a na jeho počest se každoročně koná hudební festival Smetanova Litomyšl.

Revoluční rok 1848 nenechal litomyšlské občany chladnými. Již v březnu byla sestavena studentská legie a nedlouho po ní městská garda. Část těchto jednotek se také v červnu účastnila neúspěšného povstání v Praze a v říjnu pak povstání ve Vídni. Litomyšlští občané také plánovali skutečné povstání. To bylo ovšem o rok déle potlačeno.Vysoce zadlužené panství získávají roku 1855 v dražbě Thurn-Taxisové. V této době se také město stává přirozeným centrem nově vznikajícího okresu. Po zhroucení Bachova absolutismu dochází v Litomyšli k čilému společenskému životu. Sjíždějí se sem významné osobnosti, zakládají se nové spolky a místo profesora na zdejším gymnáziu přijal i Alois Jirásek. V roce 1891 byl položen základ pro městské muzeum a roku 1905 byla dokončena stavba Smetanova domu.

Období první republiky znamenalo pro celé město období rozkvětu. Byla zbudována nová Masarykova čtvrť, postaveno gymnázium, Lidový dům a budova Průmyslové školy. Na dnešním Smetanově náměstí byl roku 1924 odhalen pomník Bedřicha Smetany, který zhotovil významný sochař Jan Štursa. Doba rozkvětu ovšem netrvala dlouho, protože za nedlouho přikvapila druhá světová válka. Ta úplně vyhladila zdejší židovskou obec. Poválečný odsun německého obyvatelstva se v Litomyšli moc neprojevil. Rovněž tak i vítězný únor byl přijat bez většího rozruchu. Velkou změnou bylo zrušení okresu Litomyšl a převedení města do svitavského okresu. Tato událost se odehrála roku 1960. 

Roku 1962 byl litomyšlský zámek prohlášen za národní kulturní památku.Významné změny Litomyšl zaznamenala po listopadu roku 1989, kdy se konečně mohou svobodně a volně budovat nové stavby a rovněž dochází i k citlivým rekonstrukcím památek. Zřízena zde byla restaurátorská škola a výjimečnost litomyšlského zámeckého komplexu byla doložena roku 1999, kdy byl zámek vyhlášen památkou UNESCO.

Litomyšl dnes...

V dnešní době je Litomyšl dynamicky rozvíjejícím se městem, kde se snoubí krása historie a historické architektury s potřebami každodenního života. Radnice města udržuje památky v dobrém stavu a nebrání se stavbám novým. I díky tomuto faktu je Litomyšl oblíbeným cílem výletníků z celé České republiky a také Evropy.Doporučte Historie města Litomyšl
Novinky emailem

Jsme na Facebooku

Více než 2.000 fanoušků!