Město Litomyšl

Litomyšl (německy Leitomisch(e)l, Leutomisch(e)l) je město ležící v Pardubickém kraji na česko-moravském pomezí. Je vzdálené 17 km severozápadně od okresního města Svitavy, přičemž až do roku 1960 bylo samo sídlem okresu. Litomyšl se rozkládá na ploše necelých 34 kilometrů čtverečních v centrální části Svitavské pahorkatiny na řece Loučné. Žije zde přibližně 10 tisíc obyvatel.

Název města pochází ze staročeského mužského jména Lutomysl. Litomyšl získala městská privilegia v roce 1259 od krále Přemysla Otakara II. jako poddanské město místního premonstrátského kláštera, jehož symbol lilie přejala jako městský znak. Vývoj města je úzce svázán s jeho vrchností – nejprve s litomyšlským biskupem, později s majiteli renesančního zámku. Ve městě se narodila nebo působila řada předních osobností, mj. Bedřich Smetana, Alois Jirásek, Božena Němcová, Josef Váchal nebo Olbram Zoubek.

Zámecké návrší i samo město nabízí spojení historické architektury (renesanční zámek na seznamu Světového dědictví UNESCO, barokní kostely) s moderními uměleckými směry (revitalizace a projekty Josefa Pleskota). Ve městě se celoročně koná řada akcí a festivalů (Smetanova Litomyšl, Litomyšlské dny barokní tradice, ArchiMyšl, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové). Litomyšl je proto často označována jako moderní historické město.

Zdroj: WikipediaDoporučte Město Litomyšl
Novinky emailem

Jsme na Facebooku

Více než 2.000 fanoušků!