Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Hodnocení:
Hodnocení: 4.4 z 5
Hodnoceno: 5x
Adresa

Jiráskova 8 570 01 Litomyšl

Telefon:

+420 466 036 595

MHD zastávka

Smetanovo náměstí

Parkování

500 metrů

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Tato stavba vrcholného baroka na zámeckém návrší (lokální název je Olivetská hora) byla započatá roku 1714 italským stavitelem Giovannim Battistou Alliprandim. Po jeho smrti (G. B. Alliprandi je pohřben v litomyšlském chrámu Povýšení svatého kříže) v ní pokračoval František Maxmilián Kaňka, který se podílel rovněž na stavebních úpravách zámku. Stavbu kostela dokončil roku 1722. Sochařskou výzdobou chrámu byl pověřen Matyáš Bernard Braun, většinu plastik však zhotovil jeho žák Jiří František Pacák a členové jeho litomyšlské sochařské dílny. Součástí chrámu je krypta, do níž byli pohřbíváni příslušníci rodů Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartemberků coby majitelé litomyšlského panství. V druhé polovině 20. století chrám zpustl a stal příležitostí pro různé projevy vandalismu. Devastace dosáhla takového stupně, že se na přelomu 70. a 80. let objevily úvahy o jeho demolici. V současné době je chrám nově zrekonstruován. 

V bezprostředním sousedství stojí kolej piaristického řádu. Byla postavena v roce 1643 jako první z komplexu všech budov, které piaristé postavili (škola, koste, kolej). V letech 1806-1807 zde působil přírodovědec světového významu, fyziolog, tvůrce buněčné teorie Jan Evangelista Purkyně, významnou postavou své doby (1822-1826) byl rovněž „litomyšlský Bolzano“ filozof Bonifác Buzek. V téže době (1823-1830) zde pobýval i Josef Václav Justin Michl, hlavní postava románu Terézy Novákové "Drašar". Nyní je kolej nově zrestaurovaná a slouží jako koleje studentů místní Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Galerie


Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže na mapě


Doporučte Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Chcete zviditelnit toto zařízení?

Chcete přivést více návštěvníků do tohoto zařízení? Ideálním řešením pro vás může být právě zviditelnění tohoto zařízení. Díky nám můžete zacílit reklamu na zákazníky přímo v Litomyšli a přilehlém okolí. Specifikace tohoto portálu zajistí přísun potencionálních zákazníků přímo v konkrétní lokalitě.

Novinky emailem

Jsme na Facebooku

Více než 2.000 fanoušků!